Elektrotermografi

Derfor bør termografering inngå i internkontrollen i næringsbygg.

Elektrotermografi – kort forklart

Elektriske installasjoner ligger som regel gjemt bak vegger og under gulv. Termografering er en metode som måler temperaturen på overflater for lokalisering av varmeutvikling og kontroll av elektriske installasjoner i bygg. Det gjøres med et IR-kamera som fanger opp infrarød stråling og som forvandler infrarøde stråler til temperatur. Hensikten med termografering er å forebygge driftsstans og i verste fall brann.

I Norgeseliten har vi NEK 405-sertifiserte montører som kan termografifaget for næringsmarkedet. Vi tilbyr kontroll av el-anlegg og termografi i næringsbygg. 

Oppdag feil og mangler i tide

Stadig flere virksomheter bruker termografering som en del av internkontroll, FDV og HMS-arbeidet. I dag krever mange forsikringsselskap rutiner på dette. Ved internkontroll er hensikten å avdekke avvik relatert til elektriske installasjoner. IR-kameraet avdekker varmeutvikling og viser hvor problemet ligger. Med denne teknikken kan elektriker avdekke feil i fordelingsanleggene før det oppstår problemer.Termografering er ekstra relevant i elektriske anlegg med gamle komponenter som skrusikringer og gammeldagse skuffbrytere.

 

Kontroll av el-tavler og utstyr i næringsbygg

Brann og driftsstans som oppstår på grunn feil i elektriske anlegg kan forebygges ved å innføre termografering som en fast del av internkontrollen.

Det kan blant annet bidra til å:

 • Oppdage varmgang i koblinger
 • Avdekke komponentfeil
 • Registrere feilbelastning
 • Forebygge brann i el-tavler
 • Øke brannsikkerheten

I en internkontroll avdekkes feil og mangler i elektriske anlegg. Termografering gjør at skader avdekkes før ulykker skjer.

Andre oppdrag der termografi er aktuelt:

 • Kontroll av varmekabler i gulv
 • Elektronikktermografering
 • Elektrotermografi – høyspent
 • Fyringsanlegg, lekkasjesporing i varmeforsyning (VVS)
 • Byggtermografi

Bestille elektrotermografi: Slik er prosessen

 1. Kontakt elektriker
 2. Befaring
 3. Elektriker sender tilbud
 4. Utførelse av kontroll
 5. Rapport

Etter kontroll leverer elektriker en rapport med bilder, måleresultater og forslag til utbedring. Vi kan også stå for utførelsen av utbedringen.

to elektrikere jobber på data i et sikringsskap om brannsikkerhet

Så ofte bør bygget undersøkes

Vi anbefaler jevnlig termografering av fordelere, tavler og sikringsskap for virksomheter. (FG-kontroll). På den måten sikres bedriften mot større utgifter ved uønsket stans i drift og eventuelt større skader av materiell.

Sertifikater